OVERHEID

De klimaatdoelen van 2050 die de overheid heeft gesteld bereiken we gezamenlijk waarin de gemeenten een ondersteunde rol hanteren voor hun bedrijven en het onderwijs.

Het onderwijssysteem zal aangepast worden richting een circulaire mindset. Gemeenten ondersteunen hun milieu en educatie centra waarin deze richting een steeds groter draagvlak krijgt om bewustwording te creëren

Kids & Circulair levert maatwerk per gemeente. Door in gesprek te gaan kijken we waar de behoefte ligt voor lessen die aansluiten op de klimaatdoelen. Dit kan een algemeen circulair onderwerp zijn zoals ‘Plastic in een circulaire wereld’ die bij iedere leeftijdsgroep speelt. Maar het kan ook dat er en lokaal onderwerp speelt wat om aandacht vraagt zoals glastuinbouw, of textiel.

Onze gebruiksvoorwerpen zijn in transitie naar circulair waardoor het onderwijs hierin een andere werkwijze ter hand zal nemen. ‘Hoe leren en gebruiken we zonder restafval?’ Om onze volwassenen van de toekomst voor te bereiden op een veranderende werkomgeving en producten stroom.

Het eindproduct waar Kids & Circulair je naartoe begeleid is een circulaire en interactieve gastles voor alle verschillende leeftijden in het basisonderwijs. Een gastles waarbij grondstoffen besproken worden en iets over de waarde van een circulair eind product.

Meer weten? Stuur een mail naar laura@kidsencirculair.nl