BEDRIJVEN

De klimaatdoelen van 2050 die de overheid heeft gesteld vergt veel innovatie in het bedrijfsleven. De huidige werkwijze zal vanaf de basis veranderen zodat we producten en eindresultaten gaan leveren met zo min mogelijk restafval.

Het is noodzakelijk dat deze mindset vanaf jongs af aan mee gegeven wordt en juist daarom is het bedrijfsleven zo gebaat bij praktijkonderwijs.

Kids & Circulair vertaald de innovatieve daadkracht van wat nodig is om een product circulair te maken. Het inzicht en de techniek die nodig is om van een product weer een grondstof te maken wordt verpakt in een interactieve gastles voor verschillende leeftijden.

Meer weten? Stuur een mail naar laura@kidsencirculair.nl